➭ Ditulis Oleh : 
TheMalaysianTimes
➭ Kategori :

eOperasi KPM : Semakan Status Pertukaran, Kenaikan Pangkat & Kursus

Dikeluarkan Pada : 
February 15, 2024

Eoperasi adalah sebuah Modul Pengurusan Guru yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dan diselia di bawah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian.

Eoperasi digunakan oleh para guru untuk mengemaskini data mereka dalam perkhidmatan perguruan, seperti status pertukaran sekolah, kenaikan pangkat dan latihan atau kursus.

 

Ianya juga memudahkan pengurusan keberadaan guru seharian tanpa perlu ke pejabat pendidikan daerah atau negeri. Eoperasi melibatkan dua kategori pengguna, iaitu pentadbir sistem (pengurusan KPM di peringkat bahagian, negeri, daerah dan sekolah) dan pengguna (guru dan bukan guru).

Cara Daftar Eoperasi

Untuk mendaftar untuk menggunakan eoperasi, anda boleh mengikuti langkah-langkah berikut:

  • Klik pada pautan Daftar Pengguna di bahagian atas kanan halaman.
  • Isikan maklumat yang diperlukan, seperti nama, nombor kad pengenalan, nombor gaji, ID pengguna, kata laluan, emel dan soalan keselamatan.
  • Pastikan semua maklumat adalah betul dan tepat. Simpan kata laluan, soalan keselamatan dan jawapan anda dengan baik.
  • Klik pada butang SIMPAN untuk menyelesaikan proses pendaftaran.
  • Anda akan menerima emel pengesahan dari eoperasi yang mengandungi butiran pendaftaran anda.
  • Anda boleh log masuk ke eoperasi dengan menggunakan ID pengguna, kata laluan dan nombor kad pengenalan anda.

Untuk mengemaskini data peribadi anda di eoperasi, anda boleh mengikuti langkah-langkah berikut:

Fungsi Yang Terdapat Dalam Eoperasi KPM

Eoperasi mempunyai pelbagai fungsi yang berkaitan dengan perkhidmatan perguruan, seperti:

  • Maklumat Peribadi: Fungsi ini membolehkan guru untuk mengemaskini data peribadi, perkhidmatan, kelulusan, kursus dan lain-lain.
  • Maklumat Perkhidmatan: Fungsi ini membolehkan guru untuk membuat semakan status pertukaran sekolah, kenaikan pangkat dan latihan atau kursus.
  • Keberadaan Guru: Fungsi ini membolehkan guru untuk mendaftar keberadaan mereka secara online dan pentadbir sekolah untuk membuat pengesahan keberadaan guru pada setiap hari persekolahan. Sub Modul Keberadaan Guru membolehkan guru untuk mendaftar keberadaan secara online melalui laman web eOperasi atau aplikasi mudah alih eKeberadaan Guru. Guru perlu mendaftar keberadaan mereka pada setiap hari persekolahan sebelum jam 8.00 pagi. Guru juga perlu menyatakan sebab-sebab jika mereka tidak hadir atau tidak berada di sekolah, seperti cuti, kursus, tugas rasmi dan lain-lain.
  • Pengurusan Cuti: Fungsi ini membolehkan guru untuk membuat permohonan cuti secara online dan pentadbir sekolah untuk membuat kelulusan cuti.
  • Pengurusan Kursus: Fungsi ini membolehkan guru untuk membuat permohonan kursus secara online dan pentadbir sekolah untuk membuat kelulusan kursus.
  • Pengurusan Tugas Rasmi: Fungsi ini membolehkan guru untuk membuat permohonan tugas rasmi secara online dan pentadbir sekolah untuk membuat kelulusan tugas rasmi.
  • Pengurusan Gaji: Fungsi ini membolehkan guru untuk melihat slip gaji mereka secara online dan pentadbir sekolah untuk membuat pengesahan gaji.

Cara Kemaskini Maklumat Peribadi Eoperasi

Maklumat peribadi adalah salah satu fungsi yang terdapat dalam eOperasi. Fungsi ini membolehkan guru untuk mengemaskini data peribadi mereka, seperti nama, nombor kad pengenalan, alamat, nombor telefon, emel dan lain-lain. Untuk menggunakan fungsi ini, anda boleh mengikuti langkah-langkah berikut :

  • Log masuk ke eoperasi dengan menggunakan ID pengguna, kata laluan dan nombor kad pengenalan anda.
  • Klik pada menu Maklumat Peribadi di sebelah kiri halaman.
  • Anda akan melihat senarai maklumat yang boleh anda semak dan sahkan, seperti maklumat pasangan, akademik, perkhidmatan, elaun dan lain-lain.
  • Jika ada maklumat yang tidak tepat atau perlu dibetulkan, anda perlu memberitahu Penolong Kanan 1 di sekolah anda beserta dokumen sokongan yang berkaitan.
  • Selepas membuat semakan, anda perlu menandakan (√) di bahagian pengesahan maklumat.

Cara Semak Status Pertukaran Sekolah, Kenaikan Pangkat dan Latihan Atau Kursus

Maklumat perkhidmatan adalah salah satu fungsi yang terdapat dalam eOperasi. Fungsi ini membolehkan guru untuk membuat semakan status pertukaran sekolah, kenaikan pangkat dan latihan atau kursus. Untuk menggunakan fungsi ini, anda boleh mengikuti langkah-langkah berikut:

  • Login ke eOperasi dengan menggunakan ID pengguna, kata laluan dan nombor kad pengenalan anda.
  • Klik pada menu Maklumat Perkhidmatan di sebelah kiri halaman.
  • Anda akan melihat senarai maklumat yang boleh anda semak, seperti maklumat tarikh perkhidmatan, sejarah perkhidmatan, sejarah pengalaman mengajar, elaun dan lain-lain.
  • Untuk semak status pertukaran sekolah, klik pada pautan Borang Status Kedudukan Guru (BSKG). Anda akan melihat status permohonan anda sama ada lulus atau tidak.
  • Untuk semak status kenaikan pangkat, klik pada pautan Borang Permohonan Kenaikan Pangkat. Anda akan melihat status permohonan anda sama ada lulus atau tidak.
  • Untuk semak status latihan atau kursus, klik pada pautan Borang Permohonan Latihan/Kursus. Anda akan melihat status permohonan anda sama ada lulus atau tidak.

Cara Buat Permohonan Tugas Rasmi

Pengurusan tugas rasmi adalah salah satu fungsi yang terdapat juga dalam eOperasi. Fungsi ini membolehkan guru untuk membuat permohonan tugas rasmi secara online dan pentadbir sekolah untuk membuat kelulusan tugas rasmi. Untuk menggunakan fungsi ini, anda boleh mengikuti langkah-langkah berikut:

  • Log masuk ke eOperasi seperti biasa
  • Klik pada menu Pengurusan Tugas Rasmi di sebelah kiri halaman.
  • Anda akan melihat senarai tugas rasmi yang boleh anda mohon, seperti lawatan sambil belajar, mesyuarat, seminar, bengkel dan lain-lain.
  • Pilih tugas rasmi yang anda ingin mohon dan isi maklumat yang diperlukan, seperti tarikh, tempat, tujuan, bilangan peserta dan lain-lain.
  • Klik pada butang Hantar untuk menghantar permohonan anda.
  • Anda akan menerima emel pengesahan daripada eOperasi yang mengandungi butiran permohonan anda.
  • Anda boleh melihat status permohonan anda sama ada lulus atau tidak di bahagian Senarai Permohonan.

Cara Lihat Slip Gaji Dalam Eoperasi

Pengurusan gaji adalah salah satu fungsi yang terdapat dalam eOperasi. Fungsi ini membolehkan guru untuk melihat slip gaji secara online dan pentadbir sekolah untuk membuat pengesahan gaji. Untuk menggunakan fungsi ini, anda boleh mengikuti langkah-langkah berikut:

  • Log masuk ke eOperasi anda.
  • Klik pada menu Pengurusan Gaji di sebelah kiri halaman.
  • Anda akan melihat senarai bulan yang boleh anda pilih untuk melihat slip gaji anda.
  • Pilih bulan yang anda ingin lihat dan klik pada butang Lihat Slip Gaji.
  • Anda akan melihat slip gaji anda yang mengandungi maklumat seperti nama, nombor gaji, nombor akaun bank, jumlah pendapatan, potongan dan lain-lain.
  • Anda boleh mencetak atau menyimpan slip gaji anda sebagai rujukan.
Hubungi Jika Ada Masalah Penggunaan:

Jika anda menghadapi masalah semasa menggunakan eoperasi, anda boleh menghubungi Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM) yang bertanggungjawab untuk menyelenggara sistem ini. Anda boleh menghubungi BPM melalui salah satu cara berikut:

  • Telefon: 03-8884 6000
  • Faks: 03-8889 5850
  • Alamat: Aras 1-3, Blok E9, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

Anda juga boleh menghubungi Bahagian Pengurusan Sekolah Harian (BPSH) yang menyelia modul pengurusan guru di eoperasi². Anda boleh menghubungi BPSH melalui salah satu cara berikut:

  • Telefon: 03-8884 6000
  • Faks: 03-8889 5850
  • Alamat: Aras 1-3, Blok E9, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
™Trademark ©Copyright 2023 All rights reserved
APDM | eOperasi | ePerolehan | Whatsapp Group
Privacy Policy | Terms & Conditions | Cookies ConsentContact Us
Disclaimer: Legal information is not legal advice, read the disclaimer.