➭ Ditulis Oleh : 
TheMalaysianTimes
➭ Kategori :

Cara Login APDM 2024: Untuk Guru Dan Ibu Bapa KPM

Dikeluarkan Pada : 
February 10, 2024

APDM ialah singkatan untuk Aplikasi Pangkalan Data Murid dari Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Aplikasi ini merupakan satu sistem atas talian yang membantu guru-guru dalam pengurusan kelas dan menyimpan maklumat berkenaan murid.

Antara maklumat murid yang terdapat dalam APDM adalah biodata peribadi, kehadiran, bantuan, prestasi akademik dan sebagainya. APDM juga digunakan untuk mengisi Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS) dan memastikan data yang dimasukkan adalah tepat dan selaras

Anda boleh mengakses APDM melalui pautan https://apdm.moe.gov.my dengan menggunakan ID pengguna dan kata laluan anda. Jika anda terlupa kata laluan, anda boleh klik lupa kata laluan dan ikut arahan yang diberikan.

Bagaimana Cara Daftar APDM?

Untuk mendaftar APDM, anda perlu mengikuti langkah-langkah berikut.

 1. Layari laman web rasmi APDM di http://apdm.moe.gov.my
 2. Masukkan ID pengguna dan kata laluan yang diberikan oleh sistem. ID pengguna ialah kod sekolah anda dengan huruf besar dan tanpa jarak. Contoh: ABC1234. Kata laluan ialah default password yang diberikan oleh sistem. Contoh: #######.
 3. Tukar kata laluan anda selepas log masuk buat pertama kali dengan menggunakan menu 'Tukar Katalaluan' sebagai langkah keselamatan data.
 4. Login semula dengan menggunakan ID pengguna dan kata laluan yang baru.

Anda telah berjaya mendaftar APDM.

Apakah Kelebihan Menggunakan APDM?

Menggunakan APDM mempunyai banyak kelebihan untuk guru, pentadbir sekolah, murid dan ibu bapa. Antara kelebihan-kelebihan tersebut adalah:

 • Mudah digunakan: APDM dibangunkan dengan interface yang mesra pengguna, sehingga mudah digunakan oleh guru dan pentadbir sekolah.
 • Akses mudah: Data murid boleh diakses dengan mudah melalui aplikasi ini, tanpa perlu mencari fail-fail yang terpisah.
 • Penyimpanan selamat: APDM menyimpan data murid dalam sistem yang selamat dan dilindungi, untuk mengelakkan kehilangan data.
 • Laporan automatik: APDM boleh menjana laporan automatik tentang prestasi murid, yang boleh digunakan oleh guru dan pentadbir sekolah.
 • Kaitan dengan sistem lain: APDM boleh diintegrasikan dengan sistem lain seperti sistem pembayaran dan sistem pendaftaran, untuk memudahkan proses kerja.
 • Pengurusan murid lebih efektif: APDM memudahkan pengurusan murid, seperti pendaftaran, pembayaran, dan pengeluaran sijil.
 • Komunikasi lebih efektif: APDM memudahkan komunikasi antara guru, pentadbir sekolah, dan ibu bapa, melalui sistem mesej automatik.
 • Analisis data: APDM memudahkan analisis data murid, termasuk prestasi akademik, kehadiran, dan sebagainya.
 • Pemantauan murid: APDM memudahkan pemantauan murid, termasuk prestasi, kehadiran, dan sebagainya, untuk membantu guru dan pentadbir sekolah membuat keputusan yang lebih baik

Untuk Apa Guru Guna APDM?

APDM ialah satu sistem atas talian yang menyimpan maklumat murid di sekolah. Guru boleh menggunakan APDM untuk tujuan-tujuan berikut:

 • Mengurus dan mengemaskini maklumat murid. Guru boleh memasukkan, mengubah, memadam atau mencetak maklumat peribadi, alamat, penjaga, kesihatan, bantuan, prestasi akademik dan sebagainya mengenai murid di kelas masing-masing. Guru juga boleh mengimport atau mengeksport data murid dari atau ke sistem lain seperti SAPS, SMM dan sebagainya.
 • Merekod dan melaporkan kehadiran murid. Guru boleh merekod kehadiran murid secara harian, mingguan, bulanan atau tahunan dengan menggunakan menu eKehadiran. Guru juga boleh melihat statistik dan laporan kehadiran murid dengan mudah dan cepat. Guru juga boleh menghantar mesej automatik kepada ibu bapa jika murid tidak hadir tanpa sebab yang munasabah.
 • Menyokong perkembangan dan pembelajaran murid. Guru boleh melihat prestasi akademik murid yang dijana oleh APDM secara automatik. Guru juga boleh memberi maklum balas, nasihat atau bimbingan kepada murid melalui sistem mesej automatik yang disediakan oleh APDM. Guru juga boleh melihat aktiviti kokurikulum, kokurikulum dan sebagainya yang disertai oleh murid di sekolah.
 • Bekerjasama dengan pihak pengurusan sekolah. Guru boleh memberi maklum balas, cadangan, aduan atau pertanyaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan sekolah. Guru juga boleh melihat maklumat penting seperti takwim sekolah, jadual waktu, senarai guru dan sebagainya yang disediakan oleh pihak pengurusan sekolah.
 • Bekerjasama dengan pihak luar sekolah. Guru boleh berhubung dengan pihak PPD, JPN, KPM atau agensi lain yang berkaitan dengan pendidikan melalui APDM. Guru juga boleh menghantar atau menerima data atau laporan yang diperlukan oleh pihak luar sekolah.

Bagaimanakah Guru Boleh Merekod Dan Melaporkan Kehadiran Murid?

Guru boleh merekod dan melaporkan kehadiran murid dengan menggunakan sistem eKehadiran secara atas talian. Berikut adalah langkah-langkah untuk merekod dan melaporkan kehadiran murid:

 1. Login masuk apdm http://apdm.moe.gov.my seperti biasa.
 2. Klik pada menu eKehadiran untuk melihat senarai kelas yang anda mengajar.
 3. Pilih kelas dan tarikh yang anda ingin merekod kehadiran murid.
 4. Jika murid hadir, sila tandakan pada ruangan hadir. Jika murid tidak hadir, sila pilih sebab ketidakhadiran mereka. Contoh: sakit, cuti, izin dan sebagainya.
 5. Klik Kemaskini setelah selesai.

Anda telah berjaya merekod dan melaporkan kehadiran murid dalam eKehadiran. Anda juga boleh melihat statistik dan laporan kehadiran murid dengan mudah dan cepat melalui sistem tersebut.

Bagaimana Cara Mengakses Maklumat Murid Dalam APDM?

Untuk mengakses maklumat murid dalam APDM, anda perlu mengikuti langkah-langkah berikut:

 1. Login ke apdm seperti biasa.
 2. Klik pada menu data murid untuk melihat senarai murid mengikut tingkatan atau kelas. Anda boleh juga mencari murid dengan menggunakan kotak carian yang disediakan.
 3. Klik pada nama murid yang anda ingin lihat maklumatnya. Anda akan melihat maklumat peribadi, alamat, penjaga, kehadiran, bantuan, prestasi akademik dan lain-lain mengenai murid tersebut.

Anda telah berjaya mengakses maklumat murid dalam APDM.

Untuk Apa Ibu Bapa Guna APDM?

APDM ialah satu sistem atas talian yang menyimpan maklumat murid di sekolah. Ibu bapa boleh menggunakan APDM untuk tujuan-tujuan berikut:

 • Mengemaskini maklumat peribadi, alamat, penjaga dan kesihatan anak jagaan. Ini penting untuk memastikan data yang disimpan dalam APDM adalah terkini dan tepat. Ia juga memudahkan komunikasi antara sekolah dan ibu bapa jika berlaku sebarang perkara yang melibatkan anak jagaan.
 • Mengetahui status kewangan anak jagaan. Ibu bapa boleh melihat rekod pembayaran yuran, sumbangan, derma dan sebagainya yang dibuat oleh anak jagaan di sekolah. Ibu bapa juga boleh membuat pembayaran secara atas talian melalui APDM jika disediakan oleh sekolah.
 • Mengetahui prestasi akademik anak jagaan. Ibu bapa boleh melihat rekod peperiksaan, ujian, kuiz dan sebagainya yang diambil oleh anak jagaan di sekolah. Ibu bapa juga boleh melihat laporan prestasi akademik yang dijana oleh APDM secara automatik.
 • Mendapatkan paparan dan maklumat anak jagaan yang bersekolah. Ibu bapa boleh melihat gambar profil, biodata, kelas, tingkatan dan sebagainya mengenai anak jagaan di sekolah. Ibu bapa juga boleh melihat aktiviti kokurikulum, kokurikulum dan sebagainya yang disertai oleh anak jagaan di sekolah.
 • Membantu sekolah dalam menguruskan kebajikan anak jagaan. Ibu bapa boleh memberi maklum balas, cadangan, aduan atau pertanyaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan anak jagaan di sekolah. Ibu bapa juga boleh memberi sokongan moral, motivasi atau nasihat kepada anak jagaan melalui sistem mesej automatik yang disediakan oleh APDM.

Ianya merupakan satu sistem yang sangat berguna untuk ibu bapa dalam memantau dan menyokong perkembangan anak jagaan di sekolah.

Bagaimana Ibu Bapa Boleh Kemaskini Maklumat Anak Jagaan?

Ibu bapa boleh mengemaskini maklumat peribadi, alamat, penjaga dan kesihatan anak jagaan dengan menggunakan sistem APDM secara atas talian. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengemaskini maklumat tersebut.

 1. Layari laman web https://public.moe.gov.my
 2. Daftar masuk dengan menggunakan nombor kad pengenalan dan kata laluan anda. Jika anda belum berdaftar, klik pada pengguna baru dan lengkapkan maklumat diri dan maklumat akaun anda.
 3. Klik pada ikon kemaskini maklumat.
 4. Pilih nama anak jagaan yang anda ingin kemaskini maklumatnya.
 5. Klik pada profil anak jagaan, alamat anak jagaan, maklumat penjaga dan maklumat kesihatan (jika anak jagaan di tahun 1 hingga 3) untuk mengemaskini maklumat yang berkenaan.
 6. Isi maklumat yang diperlukan dengan betul dan tepat.
 7. Buat perakuan maklumat dan cetak borang APDM.

Sekiranya anda menghadapi sebarang masalah atau pertanyaan, sila hubungi pihak sekolah atau bahagian pengurusan sekolah harian KPM di talian 03-888 49 225.

Bagaimana Ibu Bapa Boleh Mengetahui Status Kewangan Anak Jagaan?

Ibu bapa boleh mengetahui status kewangan anak jagaan dengan menggunakan sistem APDM secara atas talian. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengetahui status kewangan anak jagaan anda¹:

 1. Layari laman web https://public.moe.gov.my seperti biasa.
 2. Daftar masuk dengan menggunakan nombor kad pengenalan dan kata laluan anda. Jika anda belum berdaftar, klik pada pengguna baru dan lengkapkan maklumat diri dan maklumat akaun anda.
 3. Klik pada ikon kemaskini maklumat.
 4. Pilih nama anak jagaan yang anda ingin lihat status kewangannya.
 5. Klik pada status kewangan untuk melihat rekod pembayaran yuran, sumbangan, derma dan sebagainya yang dibuat oleh anak jagaan di sekolah. Anda juga boleh membuat pembayaran secara atas talian melalui APDM jika disediakan oleh sekolah.

Anda telah berjaya mengetahui status kewangan anak jagaan anda dalam APDM.

bagaimanakah ibu bapa boleh Mengetahui prestasi akademik anak jagaan

Ibu bapa boleh mengetahui prestasi akademik anak jagaan dengan menggunakan sistem SAPS secara atas talian. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengetahui prestasi akademik anak jagaan anda:

 1. Layari portal SAPS Ibu Bapa di https://sapsnkra.moe.gov.my/ibubapa2/
 2. Masukkan nombor MyKad pelajar
 3. Klik ruangan 'Cari'
 4. Masukkan maklumat sekolah pelajar (negeri dan nama sekolah)
 5. Klik butang 'Semak'
 6. Maklumat keputusan pelajar akan dipaparkan

Anda juga boleh muat turun (download) slip keputusan peperiksaan secara online melalui portal tersebut.

Jika Terdapat Masalah Dengan APDM Dengan Siapa Boleh Dihubungi?

Boleh menghubungi Pegawai Meja APDM, anda boleh merujuk kepada senarai Pegawai Meja APDM yang disediakan di laman web APDM. Dengan capaian itu anda menghubungi Pegawai Meja APDM di negeri masing-masing dengan menyertakan maklumat nombor kad pengenalan penjaga, kod sekolah murid, nombor kad pengenalan cikgu, nama kelas murid, tahun/tingkatan dan pernyataan masalah yang dihadapi. Anda juga boleh mengemukakan aduan atau pertanyaan melalui sistem eAduan yang disediakan di laman web APDM.

™Trademark ©Copyright 2023 All rights reserved
APDM | eOperasi | ePerolehan | Whatsapp Group
Privacy Policy | Terms & Conditions | Cookies ConsentContact Us
Disclaimer: Legal information is not legal advice, read the disclaimer.