➭ Ditulis Oleh : 
TheMalaysianTimes
➭ Kategori :

Diploma Pengurusan Maklumat

Dikeluarkan Pada : 
February 15, 2024

Diploma Pengurusan Maklumat adalah program yang ditawarkan oleh Fakulti Pengurusan Maklumat, UiTM, yang bertujuan untuk melatih graduan yang kompeten dalam bidang pengurusan maklumat, pengurusan perpustakaan, dan pengurusan rekod.

Program ini memerlukan pelajar untuk mengambil kursus-kursus yang meliputi aspek-aspek seperti literasi maklumat, pengendalian maklumat, komunikasi maklumat, dan aplikasi teknologi maklumat. Program ini juga menekankan kepentingan etika profesional, kajian kes, dan projek akhir tahun. Program ini mempunyai tempoh pengajian selama tiga tahun atau enam semester.

Syarat Untuk Diploma Pengurusan Maklumat

Jika anda berminat untuk memohon program ini, anda perlu memenuhi syarat-syarat kemasukan berikut:

 • Lulus SPM atau setaraf dengannya yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dengan lima (5) Kredit termasuk Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris; dan Lulus dalam Matematik / Matematik Tambahan.
 • Keperluan tambahan untuk mod ePJJ
  • Sekurang-kurangnya satu (1) tahun pengalaman bekerja.

Tempoh Mod

 • Sepenuh masa: 2½ tahun (5 semester)
 • Pembelajaran Fleksibel (ePJJ): 4 tahun - 5 tahun

Kerja Dalam Bidang Dipoma Pengurusan Maklumat

Kerjaya yang berkaitan dengan DIPLOMA PENGURUSAN MAKLUMAT adalah kerjaya yang melibatkan pengurusan, pengendalian, dan penggunaan maklumat dalam pelbagai bentuk dan konteks. Kerjaya ini memerlukan kemahiran dalam bidang teknologi maklumat, komunikasi, analisis, dan penyelesaian masalah. Kerjaya ini juga memerlukan pengetahuan tentang perundangan, etika, dan standard yang berkaitan dengan maklumat. Antara kerjaya yang berkaitan dengan DIPLOMA PENGURUSAN MAKLUMAT adalah seperti berikut:

 • Penolong Pegawai Penerangan
 • Penolong Eksekutif
 • Penolong Pegawai Pentadbiran
 • Penolong Pegawai Dokumen
 • Penolong Pegawai Rekod
 • Penolong Pegawai Rekod Perubatan
 • Penolong Pustakawan

Program Yang Seakan Sama Dengan Diploma Pengurusan Maklumat

Terdapat beberapa program pengajian yang berkaitan dengan diploma pengurusan maklumat di beberapa institusi pengajian tinggi di Malaysia. Program-program ini meliputi bidang-bidang seperti pengurusan maklumat, pengurusan perpustakaan, pengurusan rekod, dan pengurusan sumber manusia. Program-program ini bertujuan untuk melahirkan graduan yang kompeten, berpengetahuan, dan berkemahiran dalam bidang pengurusan maklumat dan sektor-sektor berkaitan. Antara program-program yang berkaitan dengannya adalah seperti berikut:

 • DIPLOMA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA: Program ini ditawarkan oleh Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Malaya (UMCCed) yang bertujuan untuk melatih graduan dengan kemahiran dan kecekapan dalam bidang pengurusan sumber manusia, termasuk aspek-aspek seperti perancangan, pengambilan, pembangunan, penilaian, dan ganjaran pekerja.
 • DIPLOMA PENGURUSAN PERNIAGAAN: Program ini juga ditawarkan oleh UMCCed yang bertujuan untuk melatih graduan dengan kemahiran dan kecekapan dalam bidang pengurusan perniagaan, termasuk aspek-aspek seperti pemasaran, kewangan, operasi, dan strategi.
 • DIPLOMA SAINS PERPUSTAKAAN DAN MAKLUMAT: Program ini ditawarkan oleh Universiti Teknologi MARA (UiTM) yang bertujuan untuk melatih graduan dengan kemahiran dan kecekapan dalam bidang pengurusan perpustakaan dan maklumat, termasuk aspek-aspek seperti literasi maklumat, pengendalian maklumat, komunikasi maklumat, dan aplikasi teknologi maklumat.
™Trademark ©Copyright 2023 All rights reserved
APDM | eOperasi | ePerolehan | Whatsapp Group
Privacy Policy | Terms & Conditions | Cookies ConsentContact Us
Disclaimer: Legal information is not legal advice, read the disclaimer.