SPLKPM Login: Sistem Pengurusan Latihan Modul Individu (MOE)

SPLKPM merupakan akronim untuk Sistem Pengurusan Latihan Kementerian Pendidikan Malaysia. Ia adalah sebuah laman web yang dicipta oleh KPM untuk mengendalikan latihan, kursus, seminar dan bengkel yang dihadiri oleh guru-guru di Malaysia.

Melalui SPLKPM, guru-guru dapat login ke Modul Individu atau Modul SULDP untuk menyemak maklumat latihan, melihat dashboard SPL KPM atau MyPPB, dan mendapatkan pekeliling dan siaran yang berkaitan dengan latihan.

Cara Untuk SPLKPM Login Modul Individu

Untuk login SPLKPM, anda perlu menurut langkah-langkah berikut:

  • Klik pada ikon Modul Individu
  • Masukkan ID Pengguna (No kad pengenalan) dan Kata Laluan. Kata laluan asal adalah 4 digit terakhir dalam No. Kad Pengenalan. Anda boleh menukar kata laluan selepas log masuk.
  • Klik pada pautan Hantar untuk login ke dalam sistem .

Anda boleh melihat menu-menu pilihan seperti Pembelajaran Kendiri, Senarai Pembelajaran Kendiri, e-Pembelajaran, dan lain-lain. Anda boleh mengemas kini maklumat latihan, melihat dashboard kedalam SPL KPM login atau MyPPB, dan mengakses pekeliling dan siaran berkaitan latihan di dalam sistem .

Modul Kursus Dalam SPLKPM

Senarai modul SPLKPM ialah senarai kursus luar KPM yang ditawarkan dalam talian bagi para guru, pegawai dan anggota kumpulan pelaksana di bawah KPM. Pengguna boleh mendapat mata kredit dengan mengikuti kursus-kursus online yang tersedia di SPLKPM seperti berikut :

  • SPLKPM Kursus STEM
  • SPLKPM AKPK Hemah Bicara Hemat Belanja
  • SPLKPM Rumahku AKPK
  • SPLKPM EPSA
  • SPLKPM ULASAN BUKU (BOOK REVIEW)
  • SPLKPM WEBINAR

Modul SPLKPM Kursus STEM

SPLKPM Kursus STEM ialah kursus dalam talian yang ditawarkan oleh SPLKPM untuk para guru yang ingin meningkatkan kemahiran mereka dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik (STEM). Anda dapat memuat turun aplikasi Schoology di telefon pintar untuk mengikuti kursus ini.

Agar dapat mengikuti kursus ini, anda diharapkan mengikuti prosedur berikut :

  • Login Schoology dengan menggunakan No Kad Pengenalan dan Kata Laluan
  • Pergi ke bahagian Menu
  • Pada menu courses, pergi ke kursus STEM: Pendekatan Mudah Untuk Guru
  • Ikuti arahan yang diberikan dalam kursus tersebut

Dengan menyelesaikan kursus ini dan memperbarui status anda dalam SPLKPM modul individu, anda berpeluang untuk memperoleh mata kredit.

Modul SPLKPM Kursus STEM

SPLKPM AKPK Hemah Bicara Hemat Belanja ialah kursus literasi kewangan secara dalam talian yang ditawarkan oleh SPLKPM dengan kerjasama antara Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dan Agensi Kaunseling & Pengurusan Kredit (AKPK).

Kursus ini ditujukan untuk memberikan sokongan kepada guru, pegawai, dan anggota kumpulan pelaksana di bawah KPM agar dapat mengelola kewangan mereka dengan cerdas dan efisien.

Anda diharuskan mengikuti langkah-langkah berikut agar dapat mengikuti kursus ini. :

  • Login dengan menggunakan No Kad Pengenalan dan Kata Laluan
  • Ikuti arahan yang diberikan dalam kursus tersebut
  • Lengkapkan semua sesi pembentangan, aktiviti, kuiz dan menonton video
  • Dapatkan sijil digital yang diperolehi selepas menamatkan kursus
  • Serahkan sijil digital kepada penyelaras SPLKPM di institusi anda untuk direkodkan sebagai hari berkursus

Modul SPLKPM Epsa

SPLKPM EPSA ialah kursus online yang ditawarkan oleh SPLKPM dengan kerjasama antara Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dan Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN). Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan para guru, pegawai dan anggota kumpulan pelaksana di bawah KPM dalam bidang pentadbiran awam.

Untuk mengikuti kursus ini, anda perlu ikut langkah-langkah berikut:

  • Layari https://www.epsa.gov.my/
  • Login dengan menggunakan No Kad Pengenalan dan Kata Laluan
  • Pilih kursus yang anda ingin sertai dari senarai yang disediakan
  • Ikuti arahan yang diberikan dalam kursus tersebut
  • Lengkapkan semua sesi pembentangan, aktiviti, kuiz dan menonton video
  • Dapatkan sijil digital yang diperolehi selepas menamatkan kursus
  • Serahkan sijil digital kepada penyelaras SPLKPM di institusi anda untuk direkodkan sebagai hari berkursus

Anda boleh mendapat mata kredit dengan menamatkan kursus ini dan mengemaskini status anda di SPLKPM modul individu.

Semoga maklumat ini membantu anda. Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan atau masalah, sila hubungi meja bantuan EPSA di [email protected] atau 03-2084 7689 (9.00 pagi – 4.00 petang)/ 7247 / 7713 / 7714 / 7809.

Modul SPLKPM ULASAN BUKU (BOOK REVIEW)

SPLKPM Ulasan Buku (BOOK REVIEW) ialah aktiviti pembelajaran kendiri yang boleh dilakukan oleh para guru, pegawai dan anggota kumpulan pelaksana di bawah KPM untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka dalam bidang pendidikan. Aktiviti ini melibatkan membaca buku yang berkaitan dengan bidang pendidikan dan menulis ulasan atau sinopsis buku tersebut.

Untuk melakukan aktiviti ini, anda perlu ikut langkah-langkah berikut :

  • Pilih buku yang anda ingin baca dari senarai yang disediakan oleh SPLKPM atau buku lain yang berkaitan dengan bidang pendidikan
  • Baca buku tersebut dengan teliti dan fahami isi kandungannya
  • Tulis ulasan atau sinopsis buku tersebut dengan menggunakan borang yang disediakan oleh SPLKPM
  • Serahkan borang ulasan atau sinopsis buku tersebut kepada penyelaras SPLKPM di institusi anda untuk direkodkan sebagai hari berkursus
  • Kemaskini status anda di SPLKPM modul individu

Contoh Buku-Buku Boleh Dibuat Ulasan

Contoh senarai buku yang disediakan oleh SPLKPM untuk diulas ialah seperti berikut:

  • Strategi Pengurusan Tingkah Laku (Murid Berkeperluan Khas) oleh Mahfuzah Zainol
  • Mencontohi Rasulullah sebagai Pendidik Mithali oleh Amira Nurfahmida
  • Stres oleh Siti Aishah Ismail
  • KBAT dalam PdP oleh Catharina Stephen
  • Contoh Penulisan Sasaran Keberhasilan HEM oleh Amuradhamid Edidik Edu My
  • RPH Perbincangan 1 oleh Norihaharino

Modul SPLKPM Webinar

SPLKPM WEBINAR ialah sesi seminar dalam talian yang ditawarkan oleh SPLKPM dengan kerjasama antara Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan bidang pendidikan. Webinar ini bertujuan untuk memberi pendedahan dan perkongsian ilmu kepada para guru, pegawai dan anggota kumpulan pelaksana di bawah KPM dalam pelbagai topik yang menarik dan relevan.

Agar dapat mengikuti webinar ini, anda perlu mengikuti langkah-langkah berikut:

  • Login SPL KPM ‘Modul Individu’ menggunakan ID dan password
  • Klik Webinar pada menu pembelajaran kendiri untuk lihat senarai sesi webinar
  • Klik ikon ‘Klik untuk sertai’
  • Lihat sesi seminar (live)
  • Setelah selesai sesi webinar, klik butang ‘Kemaskini status’ untuk direkod kehadiran kursus dalam SPL KPM
  • Klik butang ‘Simpan’ untuk direkod bilangan jam berkursus

Hubungi SPLKPM Helpdesk Jika Terdapat Masalah

Untuk menghubungi SPLKPM, anda boleh menggunakan salah satu cara berikut:

  • Hubungi penyelaras SPLKPM negeri masing-masing. Anda boleh rujuk senarai penyelaras dan nombor telefon bantuan di sini.
  • Hubungi Bahagian Pengurusan Latihan KPM di 03-8884 6000 atau 03-8884 6001.
  • Hubungi Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri (BTPN) di negeri anda. Anda boleh rujuk senarai BTPN.

Leave a Comment