SPS Yik Ewaris Sistem Pengurusan Sekolah

SPS YIK Ewaris adalah singkatan untuk Sistem Pengurusan Sekolah Yayasan Islam Kelantan. Ia adalah sebuah sistem yang membolehkan pengguna untuk menguruskan maklumat sekolah, pelajar, ibu bapa dan guru yang berada di bawah Yayasan Islam Kelantan. Anda boleh login ke sistem jika anda adalah seorang waris.

Fungsi utama sistem SPS YIK membolehkan pengguna untuk melakukan pelbagai aktiviti seperti melihat jadual waktu, keputusan peperiksaan, rekod disiplin, maklumat peribadi dan lain-lain. Sistem ini juga memudahkan komunikasi antara sekolah, ibu bapa dan pelajar.

Kelebihan Penggunaan Sistem SPS Yik

SPS Yik bertujuan mengelakkan guru-guru daripada melakukan kemasukan data yang berulang dalam pelbagai sistem yang dibangunkan oleh pelbagai pihak di KPM. SPS Yik juga membolehkan ibu bapa atau penjaga untuk membuat semakan keputusan dan lain-lain yang berkaitan

Beberapa kelebihan menggunakan SPS YIK berbanding dengan kaedah tradisional adalah:

 • Membolehkan pengguna untuk menguruskan maklumat sekolah, pelajar, ibu bapa dan guru secara dalam talian tanpa perlu menggunakan kertas atau fail fizikal.
 • Memudahkan komunikasi antara sekolah, ibu bapa dan pelajar melalui emel, SMS atau notifikasi.
 • Membolehkan pengguna untuk melihat jadual waktu, keputusan peperiksaan, rekod disiplin, maklumat peribadi dan lain-lain dengan mudah dan cepat.
 • Mengelakkan guru-guru daripada melakukan kemasukan data yang berulang dalam pelbagai sistem yang dibangunkan oleh pelbagai pihak di KPM .
 • Menyimpan dan melindungi rekod-rekod para pelajar dengan lebih teratur dan selamat.

Cara Untuk Login SPS Yik

Untuk login SPS YIK, anda boleh mengikuti langkah-langkah berikut:

 • Pergi ke laman web SPS YIK di https://spsyik.net.my.
 • Pilih jenis pengguna yang anda ingin log masuk, sama ada Pentadbir, Ewaris atau Pengguna.
 • Masukkan emel dan kata laluan yang telah didaftarkan sebelum ini.
 • Masukkan kod pengesahan yang ditunjukkan di skrin.
 • Klik butang Log Masuk untuk masuk ke sistem.

Sekiranya anda belum mempunyai akaun SPS YIK, anda boleh klik butang Pendaftaran Baru untuk mendaftar sebagai pengguna baru. Sekiranya anda lupa kata laluan anda, anda boleh klik pautan Lupa kata laluan? untuk menetapkan semula kata laluan anda.

Cara Lihat Jadual Waktu Dalam SPS Yik

Untuk melihat jadual waktu dalam SPS YIK, anda boleh mengikuti langkah-langkah berikut:

 • Log masuk ke SPS YIK dengan menggunakan emel dan kata laluan yang telah didaftarkan sebelum ini.
 • Pilih modul yang anda ingin lihat jadual waktu, sama ada modul Pengurusan Sekolah, modul Pengurusan Guru atau modul Pengurusan Murid.
 • Klik pada menu Jadual Waktu yang terdapat di bahagian kiri skrin.
 • Pilih jenis jadual waktu yang anda ingin lihat, sama ada jadual waktu sekolah, jadual waktu guru atau jadual waktu murid.
 • Masukkan maklumat yang diperlukan, seperti sesi, tingkatan, kelas, minggu atau nama guru/murid.
 • Klik butang Cari untuk melihat jadual waktu yang dipilih.

Cara Guna SPS Yik Ewaris (Untuk Waris)

Ewaris adalah seorang yang bertanggungjawab terhadap murid yang berada di bawah jagaan beliau, sama ada ibu bapa, penjaga atau waris. Waris boleh login ke SPS YIK untuk melihat maklumat berkaitan murid, seperti jadual waktu, keputusan peperiksaan, rekod disiplin, maklumat peribadi dan lain-lain.

Untuk log masuk sebagai ewaris, anda perlu mengikuti langkah-langkah berikut:

 • Pergi ke laman web SPS YIK di https://spsyik.net.my.
 • Klik butang Log Masuk Ewaris di bahagian atas kanan skrin.
 • Masukkan emel dan kata laluan yang telah didaftarkan sebelum isi.
 • Masukkan kod pengesahan yang ditunjukkan di skrin.
 • Klik butang Log Masuk untuk masuk ke sistem.

Cara Untuk lihat Keputusan Peperksaan

Untuk melihat keputusan peperiksaan dalam SPS YIK, anda boleh mengikuti langkah-langkah berikut:

 • Log masuk ke SPS YIK dengan menggunakan emel dan kata laluan yang telah didaftarkan sebelum ini.
 • Pilih modul Pengurusan Murid yang terdapat di bahagian kiri skrin.
 • Klik pada menu Peperiksaan yang terdapat di bawah modul Pengurusan Murid.
 • Pilih jenis peperiksaan yang anda ingin lihat keputusan, sama ada peperiksaan sekolah, peperiksaan awam atau peperiksaan luar.
 • Masukkan maklumat yang diperlukan, seperti sesi, tingkatan, kelas, nama murid atau nama peperiksaan.
 • Klik butang Cari untuk melihat keputusan peperiksaan yang dipilih.

Adakah Sistem Ini Selamat?

Sistem SPS YIK adalah sistem yang menyimpan dan melindungi rekod-rekod para pelajar dengan lebih teratur dan selamat. Sistem ini menggunakan kod pengesahan untuk mengesahkan identiti pengguna sebelum log masuk ke sistem. Sistem ini juga menggunakan sistem kawalan dan rekod keluar-masuk orang luar untuk memastikan keselamatan sekolah.

Oleh itu, sistem SPS YIK adalah sistem yang selamat untuk digunakan oleh semua pengguna buat masa ini.

Helpdesk Bantuan Sistem

Helpdesk adalah tempat anda boleh mendapatkan bantuan atau maklum balas mengenai sebarang masalah atau pertanyaan yang berkaitan dengan SPS YIK. Anda boleh menghubungi helpdesk SPS YIK melalui cara-cara berikut:

 • Emel: Anda boleh menghantar emel anda ke alamat [email protected] dan menyatakan nama, sekolah, no. telefon dan masalah atau pertanyaan anda dengan jelas.

Leave a Comment