ePerolehan Login: Sistem Tender MOF Malaysia & Penang

Dalam era digital hari ini, sistem ePerolehan Malaysia telah menjadi tunjang kepada perolehan bersepadu barangan dan perkhidmatan untuk agensi kerajaan dan syarikat swasta. Sistem ini menawarkan pelbagai faedah, seperti kecekapan, ketelusan dan kebolehaksesan yang lebih tinggi.

Dalam artikel komprehensif ini, kami akan membahas secara mendalam berbagai aspek kunci ePerolehan, termasuk panduan login, peran Kementerian Kewangan (MOF), implementasi di Pulau Pinang, dan proses tender melalui platform ini.

Panduan Login ePerolehan

Untuk mulai menggunakan sistem ePerolehan, Anda perlu login dengan ID pengguna dan kata sandi yang valid. Ikuti langkah-langkah sederhana ini untuk masuk ke akun Anda:

 1. Lawati laman web rasmi ePerolehan di https://www.eperolehan.gov.my/
 2. Klik butang “Login” yang terletak di sudut kanan atas halaman
 3. Masukkan ID pengguna dan kata laluan anda
 4. Klik “Login” untuk mengakses papan pemuka akaun anda

Jika Anda mengalami masalah saat login, jangan ragu untuk menghubungi helpdesk ePerolehan untuk bantuan lebih lanjut.

Peranan Kementerian Kewangan dalam ePerolehan

Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) memainkan peranan berpusat dalam pelaksanaan dan koordinasi sistem ePerolehan di seluruh negeri. Tanggung jawab utama MOF meliputi:

 1. Menggubal dasar dan garis panduan penggunaan ePerolehan
 2. Sentiasa memantau dan menilai prestasi sistem ePerolehan
 3. Menyediakan latihan dan sokongan untuk agensi dan syarikat kerajaan yang mengguna pakai ePerolehan
 4. Memudahkan kerjasama antara agensi kerajaan dan sektor swasta bagi memastikan kelancaran operasi ePerolehan

MOF bekerja sama erat dengan Unit Perancang Ekonomi dan agensi terkait lainnya untuk terus meningkatkan dan mengoptimalkan sistem ePerolehan.

Implementasi ePerolehan di Pulau Pinang

Pulau Pinang, sebagai salah satu negeri dengan pertumbuhan paling pesat di Malaysia, telah secara ekstensif mengadaptasi sistem ePerolehan. Beberapa manfaat utama menggunakan ePerolehan di Pulau Pinang meliputi:

 1. Meningkatkan kecekapan dan ketelusan dalam proses perolehan
 2. Akses kepada pangkalan pembekal yang lebih besar dan pilihan produk/perkhidmatan yang lebih luas
 3. Penjimatan kos melalui persaingan harga yang lebih baik
 4. Pemantauan dan pengesanan proses perolehan dipermudahkan

Kerajaan Pulau Pinang giat menggalakkan agensi dan syarikat tempatan untuk menggunakan ePerolehan dalam aktiviti perolehan mereka. Untuk maklumat lanjut mengenai pelaksanaan ePerolehan di Pulau Pinang, layari Portal Rasmi Kerajaan Negeri Pulau Pinang.

Proses Tender melalui ePerolehan

Salah satu fungsi teras platform ePerolehan adalah untuk memudahkan proses tender bagi projek dan kontrak kerajaan. Berikut adalah langkah-langkah untuk menyertai tender melalui ePerolehan:

 1. Log masuk ke akaun ePerolehan anda
 2. Navigasi ke bahagian “Tender” dan cari tender yang berkaitan dengan bidang atau industri anda
 3. Muat turun dokumen tender dan semak keperluan dan spesifikasi yang diperlukan
 4. Sediakan dokumen tawaran anda, termasuk cadangan teknikal dan kewangan
 5. Muat naik dokumen tender anda melalui sistem ePerolehan sebelum tarikh akhir
 6. Pantau status tender anda melalui platform ePerolehan

Dengan memanfaatkan ePerolehan untuk proses tender, perusahaan dapat mengakses lebih banyak peluang bisnis dan memastikan kompetisi yang adil dan transparan. Kunjungi portal ePerolehan untuk melihat daftar terkini tender yang tersedia.

Kesimpulannya, sistem ePerolehan Malaysia menawarkan pelbagai manfaat penting kepada agensi kerajaan dan swasta, termasuk peningkatan kecekapan perolehan, penjimatan kos dan peluang perniagaan yang diperluaskan.

Dengan pemahaman yang kukuh tentang aspek penting seperti proses log masuk, peranan MOF, pelaksanaan di Pulau Pinang, dan prosedur tender, pengguna boleh mengeksploitasi sepenuhnya potensi platform ePerolehan yang luar biasa ini.

Penggunaan ePerolehan yang semakin meningkat di seluruh negara mencerminkan komitmen Malaysia terhadap pendigitalan, ketelusan dan pertumbuhan ekonomi yang mampan.

Leave a Comment